Υπεύθυνοι ΣΕΠ Ανατ. Αττικής (για την περιοχή ευθύνης του 1ου Γραφείου Δ.Ε.):

 

Βουμβουλάκη Ελένη

 

Δρογγίτου Μαρία

 

 

 


Ειδικός Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης (για την περιοχή ευθύνης του 1ου Γραφείου Δ.Ε.):

 

 

ΚΕΣΥΠ ΠΑΛΛΗΝΗΣ