Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.)

  Ο Σχολικός επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.) στοχεύει στην παροχή βοήθειας προς τους μαθητές κατά τα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους, ώστε να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να διεκδικήσουν τη συμμέτοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
 

ΚΕ.ΣΥ.Π.

       Τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) θεσπίστηκαν με το νόμο 2525/97. Λειτουργούν ογδονταένα (81) Κέντρα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θα τα βρείτε στις πρωτεύουσες των νομών αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Στελεχώνονται:

· Από εκπαιδευτικούς εξειδικευμένους στη Συμβουλευτική και τον  Επαγγελματικό Προσανατολισμό

· Από εκπαιδευτικούς εξειδικευμένους στην Τεκμηρίωση και την Πληροφόρηση.


Διαθέτουν:


Πληροφοριακό και ενημερωτικό υλικό για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγοράς εργασίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.


Συνδέονται:

· Με το Υπουργείο Παιδείας (ΥΠΕΠΘ)

· Με τη βάση δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Πληροφόρησης (ΕΚΕΠ)

· Με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ)

· Με το διαδίκτυο (internet)

· Με τα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και τα Γρα.Σύ.

Απευθύνονται:

· Σε όλους τους μαθητές

· Σε υποψήφιους για τα ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), αλλά και γι κάθε άλλη σχολή κατάρτισης και επιμόρφωσης

· Σε γονείς

· Σε καθηγητές που εφαρμόζουν τον ΣΕΠ στα σχολεία τους

· Σε κάθε νέο και νέα

Προσφέρουν:

· Συμβουλευτική στήριξη στους μαθητές προκειμένου να πάρουν τις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον τους

· Πληροφόρηση σχετικά με τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας

· Στήριξη των καθηγητών που εφαρμόζουν τον ΣΕΠ στα σχολεία τους

Οργανώνουν:

· Ενημερωτικές συγκεντρώσεις για γονείς και μαθητές σε θέματα σχετικά με τις σπουδές και τα επαγγέλματα

· Επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες για τους καθηγητές που εφαρμόζουν τον ΣΕΠ στα σχολεία τους

Συνεργάζονται:

· Με την Τοπική αυτοδιοίκηση

· Με κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς φορείς της περιοχής

· Με το ΕΚΕΠ, το ΥΠΕΠΘ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

Δομές Σ.Ε.Π. σε επίπεδο σχολικής μονάδος


ΓΡΑΣΕΠ :    
Γραφεία ΣΕΠ

ΓΡΑΣΥ   :     Γραφεία Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας   και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 

Δείτε εδώ όλες τις δομές Σ.Ε.Π. της Δ/νσης Δ.Ε. Ανατ. Αττικής

 ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.


      Τα Γραφεία ΣΕΠ (ΓΡΑΣΕΠ) θεσπίστηκαν με το νόμο 2525/97. Λειτουργούν πεντακόσια εβδομήντα (570) Γραφεία ΣΕΠ σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τα Γραφεία ΣΕΠ λειτουργούν σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στελεχώνονται:

· Από εκπαιδευτικούς εξειδικευμένους στη Συμβουλευτική και τον  Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Το έργο των στελεχών των Γραφείων ΣΕΠ επικεντρώνεται κυρίως στα ακόλουθα:

 

· την επικοινωνία- συνεργασία με το αρμόδιο ΚΕΣΥΠ του νομού στον οποίο λειτουργεί για θέματα που αφορούν στη λειτουργία του θεσμού.

 

· την οργάνωση σε συνεργασία με το ΚΕΣΥΠ του νομού εκδηλώσεων στα αντικείμενα της Συμβουλευτικής- Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή και σχολικών μονάδων του νομού όπου δεν υφίσταται Γραφείο ΣΕΠ.

 

· τη διατήρηση βιβλιοθήκης και αρχείου πληροφόρησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σχετικού με τον Εκπαιδευτικό και Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την Συμβουλευτική.

· την πληροφόρηση και συμβουλευτική στήριξη του συνόλου της σχολικής κοινότητας (καθηγητών, μαθητών, γονέων και κηδεμόνων) των σχολικών μονάδων, στις οποίες τα Γραφεία λειτουργούν.

 

· Εφαρμόζουν το ΣΕΠ στη τάξη βάσει των αναλυτικών προγραμμάτων του ΥΠΕΠΘ

ΓΡΑ.ΣΥ.


      Τα Γραφεία Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Γρα.Σύ.) λειτουργούν σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής/Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Το έργο των στελεχών των Γρα.Συ. επικεντρώνεται κυρίως στα ακόλουθα:

· Να υποδέχεται τους νέους μαθητές αλλά και τους γονείς τους και να τους ενημερώνει σχετικά με τις ειδικότητες που λειτουργούν στα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ/ΤΕΕ και τις επαγγελματικές προοπτικές που παρέχουν.

· Να συζητά με τους νέους μαθητές και να τους βοηθά στην επιλογή της ειδικότητας που θα ακολουθήσουν.

· Να συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση (δήμους, κοινότητες, νομαρχίες) για να επιτυγχάνεται η καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών για τα νέα επαγγέλματα.

· Να διοργανώνει μονοήμερες, διήμερες και τριήμερες επισκέψεις των μαθητών σε επιχειρήσεις και επαγγελματικούς ή επιστημονικούς φορείς, στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

· Να υποστηρίζει το θεσμό της πρακτικής άσκησης των μαθητών σε επιχειρήσεις και επαγγελματικούς φορείς (η πρακτική άσκηση του αποφοίτου των ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ/ΤΕΕ είναι απαραίτητη για την απόκτηση της άδειας εξάσκησης του επαγγέλματος).

 

 

 

 

ΚΕΣΥΠ ΠΑΛΛΗΝΗΣ